M. Quraish Shihab

M. Quraish Shihab

Profile

Nama Lengkap      : Prof. Dr. Muhammad Quraish Shihab

TTL                         : Rappang, Sulawesi Selatan, 16 Februari 1944

Afiliasi                                :Al-Azhar, IAIN Alauddin, IAIN Syarif Hidayatullah, Majelis Ulama Indonesia, Departemen Agama RI, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI)

Pengaruh Terbesar  : Ayahnya, yang bernama Prof. Abdurrahman Shihab, seorang ulama dan guru besar dalam bidang tafsir.

Quraish Shihab adalah seorang keturunan Arab yang memiliki nasab “Shihab”, akan tetapi beliau tidak ingin dipanggil dengan sebutan “Habib”.

Prestasi Perjalanan Hidup

— SD ditempuh di Ujung Pandang

— 1956 : SMP di Malang, sekaligus menjadi santri di Pondok Pesantren Darul-Hadits Al-Faqihiyyah.

— 1958 : berangkat ke Kairo, Mesir, dan diterima di kelas II Tsanawiyyah (SMA) Al-Azhar.

— 1967 : meraih gelar Lc (S-1) pada Fakultas Ushuluddin Jurusan Tafsir dan Hadis Universitas Al-Azhar.

— 1969 : meraih gelar MA spesialisasi bidang Tafsir Al-Quran dengan tesis berjudul Al-I’jaz Al-Tasyri’iy li Al-Qur’an Al-Karim (kemukjizatan al-Qur’an al-Karim dari Segi Hukum).

— 1975 – 1978 : kembali ke Ujung Pandang, menjabat Wakil Rektor bidang Akademis dan Kemahasiswaan pada IAIN Alauddin, Ujung Pandang. Selain itu, beliau diserahi jabatan di dalam kampus seperti Koordinator Perguruan Tinggi Swasta (Wilayah VII Indonesia Bagian Timur), dan di luar kampus seperti Pembantu Pimpinan Kepolisian Indonesia Timur dalam bidang pembinaan mental.

— 1980 : kembali ke Kairo & melanjutkan pendidikannya di Universitas Al-Azhar.

— 1982 : dengan disertasi berjudul Nazhm Al-Durar li Al-Biqa’iy, Tahqiq wa Dirasah (Suatu Kajian dan analisa terhadap keotentikan Kitab Nazm ad-Durar karya al-Biqa’i), beliau berhasil meraih gelar doktor dalam ilmu-ilmu Al-Quran dengan yudisium Summa Cum Laude disertai penghargaan tingkat I (mumtat ma’a martabat al-syaraf al-‘ula).

— 1984 : kembali ke Indonesia, ditugaskan di Fakultas Ushuluddin dan Fakultas Pasca-Sarjana IAIN (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta dan menjadi Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat.

— 1989 : Anggota Lajnah Pentashih Al-Quran Departemen Agama, Anggota Badan Pertimbangan Pendidikan Nasional dan Ketua Lembaga Pengembangan. Beliau juga terlibat dalam beberapa organisasi profesional; Pengurus Perhimpunan Ilmu-ilmu Syari’ah; Pengurus Konsorsium Ilmu-ilmu Agama Departemen Pendidikan dan Kebudayaan; dan Asisten Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI).

— 1992 – 1998 : Rektor IAIN Jakarta selama dua periode

— 1998 : Menteri Agama (2 bulan), Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk negara Republik Arab Mesir merangkap negara Republik Djibouti berkedudukan di Kairo.

— Sekarang : Direktur Pusat Studi al-Qur’an (PSQ)

Materi Dakwah

Materi dakwah yang dominan beliau bawakan adalah tentang Al-Qur’an terutama masalah pemahaman tafsirnya yaitu:

Ulumul Qur’an

Tafsir Tematik

TafsirMaudhu’i dan

Masalah Akhlaq, Ibadah, Wanita, dll.

Dalam menyampaikan dakwahnya beliau Sering menggunakan kiasan/ pengibaratan / analogi dalam menafsirkan suatu makna

Segmentasi Mad’u

Kalangan Pemikir: [Kognitif]

Pendidik: dosen, guru

Mahasiswa

Masyarakat Awam: Ibu-ibu, bapak-bapak, anak-remaja

Profesional: Ulama

Media Dakwah

Televisi

RCTI: Kultum & Hikmah Fajar

Metro Tv: Tafsir al-Mishbah [program khusus selama Ramadhan]

Publishing

Lentera Hati

Mizan

Republish

Mimbar

Halaqah Ulumul Qur’an

Masjid at-Tin dan Fathullah

Pengajian Istiqlal

Seminar & Dialog Publik

Karya-Karya Beliau

Tafsir Al-Mishbah 30 Juz (Jakarta: Lentera Hati)

Wawasan Al Qur’an: Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan Umat (Republish, 2007)

Secercah Cahaya Ilahi : Hidup Bersama Al-Quran (Republish, 2007)

Fatwa-Fatwa (Bandung:MizanFatwa Seputar Al Qur’an dan Hadits; Seputar Tafsir Al Qur’an; Seputar Ibadah dan Muamalah; Seputar Wawasan Agama; Seputar Ibadah Mahdhah.

Lentera Al Qur’an : Kisah dan Hikmah Kehidupan (Republish, 2007)

Mukjizat Al Qur’an : Ditinjau dari Aspek Kebahasaan, Aspek Ilmiah, dan Pemberitaan Gaib (Republish, 2007)

Membumikan Al Qur’an (Bandung:Mizan, 1992)

Mahkota Tuntunan Ilahi (Tafsir Surat Al-Fatihah) (Jakarta:Untagma, 1988)

Tafsir Al-Manar, Keistimewaan dan Kelemahannya (Ujung Pandang: IAIN Alauddin, 1984)

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: